7. Motyl

Dziś Marika i motyl.

A raczej motyle:

Oczywiście zdjęcia z serii Bardzo Lalkowy Sierpień: